Οικογενειακά Δέντρα | Family Trees

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

This page hosts several versions of genealogical trees.

Εδώ υπάρχει ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ των γενεαλογικών δένδρων που περιέχονται στον ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟ. Τα δένδρα ονοματίζονται σύμφωνα με το επώνυμο του γενάρχη. Είναι προφανές ότι σε κάθε δένδρο εμφανίζονται πολλά άλλα επώνυμα που παίρνουν οι απόγονοι από τους γάμους των κοριτσιών. Ακόμα ότι υπάρχουν επικαλύψεις στο περιεχόμενο των δένδρων. Είναι δυνατόν το όνομα του γενάρχη να έχει εκλείψει στις νεότερες γενιές, αν δεν υπάρχουν απόγονοι από αγόρια.

Δένδρο Ιακώβου ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (1760-1826) από την Πελοπόννησο. Στοιχεία μόνο με λατινικούς χαρακτήρες. Επιμέλεια Τάκης Αργυρόπουλος. Τελευταία ενημέρωση 1/2001.

Δένδρο Ιακώβου ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (1760-1826) από την Πελοπόννησο. Στοιχεία είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες. Επιμέλεια Γιώργος E. Σκρέτας (1954- ). Τελευταία ενημέρωση 29/03/2008.

Δένδρο Κωνσταντίνου ΣΠΑΝΔΩΝΗ (;-;) από την Κωνσταντινούπολη. Στοιχεία είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες Επιμέλεια Γιώργος E. Σκρέτας (1954- ). Τελευταία ενημέρωση29/03/2008.

Δένδρο Ευσταθίου ΣΚΡΕΤΑ (1788-;) από το Νεχώρι Πηλίου. Στοιχεία είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες. Επιμέλεια Γιώργος Ε. Σκρέτας (1954- ). Τελευταία ενημέρωση29/03/2008.

Δένδρο Γεωργίου (Γεωργούτσου) ΚΟΚΩΣΛΗ (ή Κουκουσλή) (1780-;) από το Πήλιο. Στοιχεία είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες. Επιμέλεια Γιώργος Ε. Σκρέτας (1954- ). Τελευταία ενημέρωση 29/03/2008.

Δένδρο Δ. ΜΠΑΪΛΑ (1765- ) από την Ζαγορά Πηλίου. Στοιχεία είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες.
Επιμέλεια Γιώργος Ε. Σκρέτας (1954- ). Τελευταία ενημέρωση 29/03/2008.

Δένδρο Δημητρίου ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (; – τέλη 19ου αιώνα) από την Μακρινίτσα Πηλίου. Στοιχεία είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες. Επιμέλεια Γιώργος Ε. Σκρέτας (1954- ). Τελευταία ενημέρωση 29/03/2008.

1 Response to Οικογενειακά Δέντρα | Family Trees

  1. Sophia Michaelidis says:

    Hi Zachary

    Wondering if you had a chance to read my comment re: information on Michail Michailids who married Thalia Axelou ? I am trying to find out if this family member of yours who is found – Kokosli family tree is related to us. Papou Michalis was born in Tanta Egypt in 1895. Can you help? Please let me know via comments if you cannot email me and we will find a way to communicate with each other.

    Yours sincerely

    Sophia

Comments are closed.