τοκπίκοντι

Τρέχοντας με υπεβολική ταχύτητα αυτά παθαίνεις. Τοκπικοντισμός και ξερό ψωμί!